Tour Dates Diamond Rio Photos Diamond Rio BiographyDiamond Rio News Diamond Rio Media Diamond Rio Home Page
The ReasonWord Records (release date: 02-15-2009) The Reason
Diamond Rio ChristmasWord Records (release date: 10-09-2007) Diamond Rio Christmas
Great Hits Vol 2Arista Records (release date: 05-08-2006) Great Hits Vol 2
CompletelyArista Records (release date: 08-20-2002) Completely
One More DayArista Records (release date: 02-06-2001) One More Day
UnbelievableArista Records (release date: 07-28-1998) Unbelievable
Greatest HitsArista Records (release date: 07-15-1997) Greatest Hits
Diamond Rio 4Arista Records (release date: 02-27-1996) Diamond Rio 4
Love A Little StrongerArista Records (release date: 07-19-1994) Love A Little Stronger
Close To The EdgeArista Records (release date: 10-27-1992) Close To The Edge
Diamond RioArista Records (release date: 05-24-1991) Diamond Rio

© 2010 Diamond Rio. All rights reserved